Groep 1

"Alle aandacht voor spel en ontwikkeling."

Wie de kleuterlokalen van de groepen 0/1 van IKC Magenta binnenstapt, krijgt meteen een huiselijk gevoel. Het jongstekleuterlokaal heeft genoeg speelplekken, met een huishoek en op de gang is een bouwhoek met een krijtbord. De sfeervolle ruimte is erg prettig voor de allerjongste kinderen die leren wennen aan de structuur van school.

Ontwikkelingsmaterialen

In de klas zijn volop ontwikkelingsmaterialen te vinden voor de ontwikkeling van taal en rekenen, de tastzin, de fijne motoriek en meer. Ook zijn er puzzelkasten, is er een constructiematerialenkast, een leeshoek, een iPad-hoek en een krijt- en verfbord. Dagritme en methodes

In de klas werken we met een weekoverzicht en de dagritmekaarten. Elke dag keren dezelfde activiteiten terug: een kring, spelen en werken, samenwerkingsopdrachten, muziek, kleine hap, de lunch, het buitenspelen (of binnenspelen in onze eigen speelzaal), een gym- of spelles.
We gebruiken de rekenmethode Met Sprongen Vooruit en voor taal de methode Schatkist. Alle leerstof bieden we aan via verschillende thema’s. Ook krijgen ze Engelse les met de methode I pockets.  Verder maken we gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool!

Digibord

In de eerste kleutergroepen werken we ook met een digibord. De jongste kleuters leren werken met het Digikeuzebord. Hierop staan de werkjes en de samenwerkingsopdrachten die ze moeten maken. Af en toe krijgen ze te maken met uitgestelde aandacht. Ze moeten dan even zelfstandig aan het werk. Aan het einde van de dag blikken we terug op wat goed ging, wat leuk was en wat beter kan.

Speelplekken

Voor de kleuterlokalen ligt de grote hal. Deze ruimte gebruiken we als bibliotheek, voor de maandvoorstelling, feestelijke gebeurtenissen en voor de stille werkplekken, enkele samenwerkingsplekken en een kast met speelmateriaal voor als het regent in de pauze.
Het speellokaal is een gymzaal voor kleuters met gymmaterialen, een schommel en een muziekkast. Naast gym- en muzieklessen kunnen de kleuters hier tijdens de speeltijd zelfstandig vrij spelen met sjouw- en gymmaterialen.Buitenspelen

De kleuters hebben een eigen kleuterplein met verkeerslijnen en een zebrapad waar ze kunnen fietsen en rijden met karren. Er is een zandbak, een speelhuis met glijbaan, een schommel en er zijn duikelrekjes. Het is een ruim plein met enkele grasplekken.

Leerkrachten:
Groep 0/1: Marieke Mensen  en Kelly Lambeck