Samenwerking IKC Magenta en het Twickel College in Delden

De samenwerking tussen IKC Magenta en het Twickel college heeft dit jaar geleid tot enkele mooie projecten. Alle leerlingen van groep 8 volgen in het kader van talentoriëntatie dit jaar tweemaal zes weken lang een het keuzeprogramma van het Twickel College, de Ateliers. In de eerste periode konden de leerlingen kiezen uit de vakken Wiskunde (escaperoom); talen (sprookjes) en Techniek (de zonnecel). In januari volgen deze leerlingen zes weken lang één van de vakken Beeldende Vorming, Muziek of Lichamelijke opvoeding. Naast dit traject voor alle leerlingen volgen momenteel 6 excellente leerlingen van IKC Magenta het wiskundeprogramma van het eerste leerjaar Havo/VWO. Zij maken tijdens wiskunde lessen deel uit van de 1HA-klas en volgen het reguliere leerjaar 1-traject. Op deze manier bouwen de leerlingen een voorsprong op, krijgen ze de kans voor het wiskunde hun opleiding te versnellen.

De samenwerking is gericht op een zo soepel mogelijke overstap van het PO naar het VO te bewerkstelligen. In dat kader stemmen de scholen momenteel hun lesprogramma af, zoeken gezamenlijk naar bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn voor rekenen / wiskunde en stemmen de ontwikkeling van een portfolio op elkaar af.