Twickel College Delden

Twickel College Delden maakt deel uit van IKC Magenta. De VO-school biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2.

Optimale aansluiting

IKC Magenta werkt intensief aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Zo verzorgt Twickel College Delden 2x per jaar Atelier-lessen voor alle achtstegroepers. In deze Ateliers werken de leerlingen zelfstandig aan een praktische, betekenisvolle (vakoverstijgende) taak. Zij worden daarin begeleid door hun eigen docent en door docenten van het Twickel College. De leerlingen kiezen op basis van hun eigen interesse een Atelier naar keuze en krijgen hierin vervolgens 2 uur per week les gedurende 6 weken. Het doel van de Ateliers is talentoriëntatie. De leerlingen volgen de Ateliers op het Twickel College in Delden.

Extra uitdaging

Verder krijgen enkele excellente leerlingen de mogelijkheid om mee te draaien met de wiskundelessen op het Twickel College en tweemaal een keuze te maken voor het volgen van een vakoverstijgend Atelier. Ze gaan dan aan de slag met een betekenisvolle opdracht voor één van de vier leergebieden uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast krijgen leerlingen die meer aankunnen de mogelijkheid al in groep 8 te starten met de leerlijn rekenen van het VO.

In het schooljaar 2018 – 2019 wordt verder gewerkt aan de opbouw van een drempelloze overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Delden.