Twickel College Delden

Deze VO-school, gelegen naast IKC Magenta, biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Beide partijen zijn volop bezig met de ontwikkeling van een doorgaande lijn met betrekking tot 10-14 onderwijs; dat wil zeggen, een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Klik hier voor meer informatie over 10-14 onderwijs.
Neem hier een virtueel kijkje bij het Twickel College Delden!