Luizencontrole

Bij de onlangs gehouden luizencontrole zijn bij enkele leeringen luizen/neten ontdekt. Wij willen u daarom vragen uw kind(eren) grondig te controleren op luizen/neten. Bij de apotheek cq drogist zijn middelen verkrijgbaar voor een effectieve behandeling. M.vr.gr. Team Magenta