Samenwerking Twickel College & IKC Magenta

Afgelopen donderdag behaalden 42 leerlingen van groep 8 van IKC Magenta hun certificaat voor het volgen van ateliers op het Twickel college in Delden. De leerlingen hebben 5 weken lang twee lesuren per week gewerkt aan een keuzeproject, ontworpen en begeleid door leerkrachten van het voortgezet onderwijs. De leerlingen konden kiezen uit een drietal ateliers: • Sprookjes (talen) • De Escaperoom (Wiskunde) • Bouw je eigen zonnecel (techniek). De ateliers zijn opgezet in het kader van de samenwerking tussen IKC Magenta en het Twickel College in Delden en hebben als doel de leerlingen te laten oriënteren op hun talenten en kennis te laten maken met de werkwijze in het VO om op deze wijze de overstap naar het VO minder groot te maken. In januari volgt een tweede ronde, waarin de leerlingen de kans krijgen opnieuw een keuze te maken uit de vakken: Beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en Muziek. De leerlingen hebben de afgelopen weken aan de hand van verschillende opdrachten kennis gemaakt met de onderwerpen. Leerlingen die kozen voor het onderwerp sprookjes hebben hun eigen sprookje geschreven, gespeeld en gefilmd. Leerlingen in de escaperoom kregen via allerlei wiskundige opdrachten de sleutel in handen om de escaperoom te verlaten en de bouwers van de zonnecel hebben met elkaar voldoende stroom opgewekt om lichtjes te laten branden. De samenwerking tussen IKC Magenta behelst meer dan de ateliers. Dit jaar krijgen 6 leerlingen de kans om al in groep 8 het lesprogramma van het eerste leerjaar van wiskunde (niveau H/A) te volgen. Hiervoor bezoeken de leerlingen wekelijks vier maal het Twickel College en volgen samen met de leerlingen van klas 1HA de wiskundelessen. Het doel van deze lessen is om de leerlingen op dit gebied te laten versnellen en in leerjaar 1 (indien mogelijk) al te laten starten met leerstof uit het tweede leerjaar. Op deze manier kunnen de leerlingen versnellen of hun studie verbeden (ze hoeven immers minder tijd aan dit kernvak te besteden. De eerste reacties van leerlingen en ouders zijn zeer positief. Het traject is vooraf met de ouders en de leerlingen besproken, na enkele weken vond de eerste voorlichtingsmiddag plaats met alleen maar tevreden geluiden. De ateliers en het wiskundetraject zijn het gevolg van een intensieve samenwerking tussen IKC Magenta en het Twickel College in Delden. Het doel is om een doorlopende leerlijn tussen PO en VO te bewerkstelligen, waarbij leerlingen zo weinig mogelijk last hebben van de knip tussen PO en VO en er een leerlijn van 0 – 14 jaar. Dit vraagt afstemming en overleg. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit PO en VO onderzoekt de mogelijkheden om met elkaar meer en meer vorm te geven aan de doorlopende leerlijnen.
Media
  • Image29789deb247a449b9585e80497aac1af
  • Image9b18beef6f7649fcbbe33ad639ffde47
  • Image619afedea88f457292c0ba37b345f689
  • Imageb40e382488af4b12a6967ff90cc0fc3a