Samenwerking Twickel Delden & IKC Magenta resulteert in certificering voor leerlingen!

Op donderdag 23 mei ontvingen zes leerlingen uit de groepen 8 van IKC Magenta uit Delden certificaten voor het volgen en succesvol afronden van het programma wiskunde op niveau 1 havo/vwo van het voortgezet onderwijs op het Twickel College in Delden.

De leerlingen volgden het afgelopen schooljaar iedere week drie tot vier wiskundelessen in de 1 havo/vwo-klas van het Twickel College. Ze hebben tijdens de lessen van docent Alice Oldenhof hard gewerkt en uitstekende resultaten behaald, waar de leerlingen, ouders en beide scholen erg trots op zijn.

Het programma van de wiskundelessen is, samen met de gezamenlijke ateliers eerder dit jaar, één van de eerste zichtbare onderdelen van de samenwerking tussen IKC Magenta en het Twickel College Delden. Het doel van de samenwerking is om beter onderwijs op maat te geven en de overstap naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Het succes van het wiskundetraject laat zien dat heel veel mogelijk is en de beide scholen werken enthousiast verder om het programma voort te zetten en uit te breiden.

Media
  • rekwis
  • rekwis2
  • rekwis1