Kinderraad 2019-2020

Deldenoktober 2019 

 

 

Verkiezingen op IKC Magenta 

 

Terwijl op dinsdag 18 september jl. in Nederland alle ogen gericht waren op de Haagse politiek vanwege Prinsjesdag, waren in Delden de kinderen van IKC Magenta druk in de weer met hun verkiezingen voor een nieuwe Kinderraad. Resulterend in een nieuw gekozen groepje leerlingen dat dit schooljaar zal meedenken over en -helpen met allerlei zaken die met de kinderen te maken hebben.   

 

Elk nieuw schooljaar kiezen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 1 leerling uit hun eigen groep, die tezamen de nieuwe Kinderraad vormen. De leerlingen die zich hiervoor verkiesbaar stellen maken een poster over zichzelf en hun speerpunten, die zij in een korte presentatie voor hun groep toelichtenDe kinderen gaan dan allemaal naar de stembus waar zij op officiële wijze, met een rood potlood, stemmen op degene uit hun groep die hen het best weet te vertegenwoordigen.  

De Kinderraad mag activiteiten bedenken of organiseren. Ook mogen zij over bepaalde zaken meedenken. Hierbij vertegenwoordigen de Kinderraadsleden de kinderen uit hun eigen klassen. Zo bedenken zij bijvoorbeeld waar de klas naartoe kan gaan met schoolreisjemet welke oplossingen pesten tegengegaan kan worden, of hoe het nieuwe IKC Magenta ingericht kan worden. Zij vergaderen regelmatig hierover aan de hand van een door één van hen opgestelde agenda, voorafgegaan door een gesprek met de kinderen in hun groep. Zo kunnen de bespreekpunten die op de agenda staan eerst met de groep worden doorgenomen en kunnen de kinderraadsleden de ideeën van de groep hierover meenemen naar de vergadering. En natuurlijk worden daar weer notulen van gemaakt. 

Op deze manier krijgen de kinderen de ruimte een eigen mening te vormen en daarop actie te ondernemen. Via de Kinderraad ervaren leerlingen dat ze in hun directe omgeving werkelijk iets kunnen veranderen. De leden van de Kinderraad leren daarnaast op te komen voor de belangen van de eigen klas, hun mening te geven,  samen te discussiëren over een onderwerp, verantwoordelijkheid te dragen, leiding te geven en te notuleren. En ook leert de schoolleiding van de kinderen, vanwege hun frisse, originele kijk op de wereld. En zo kan Magenta nog beter inspelen op wat er in de kinderen omgaat.  

Media
  • Leerlingenraad