Samenwerking ateliers Twickelcollege Delden en IKC Magenta

Een unieke samenwerking; gezamenlijk onderwijs voor de leerlingen van groep 8 en de leerlingen uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

De samenwerking is gestart vanuit een gedeelde visie over 10-14 onderwijs; gericht op de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen en om meer aansluiting bij elkaar te realiseren.

Als eerste werden de ‘plusklassen’ opgestart. Leerlingen van groep 8 volgden lessen in een havo/vwo-klas op Twickel Delden. Er werd gekozen voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen-Wiskunde.

Mooi voorbeeld hierbij is dat er niet alleen in eerste instantie naar het niveau van de leerling wordt gekeken; maar ook naar zijn/haar talentontwikkeling. Zo volgde een leerling uit groep 8, die thuis tweetalig wordt opgevoed (Nederlands en Engels), extra uitdagende Engelse lessen op Twickel Delden.

De samenwerking tussen deze twee onderwijsvormen wil zich dus niet alleen richten op de zogenoemde plusleerlingen; het moet een samenwerking op alle niveaus en voor alle leerlingen zijn.

Talent en talentontwikkeling zijn de uitgangspunten; ongeacht welk niveau! Dus enkele weken na de plusklassen gingen de lessen verzorging van start. Een aantal leerlingen uit groep 8 volgde lessen verzorging samen met een tweede klas op het Twickelcollege Delden. Ze hebben daar onder andere kooktechnieken geleerd.

En vanuit deze visie op talentontwikkeling kwam de opzet voor de ‘ateliers’ voor alle leerlingen van groep 8 en klas en 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Gedurende periode van ongeveer 6 weken volgen de leerlingen van beide scholen ‘ateliers’ bij elkaar. De invulling van deze ‘ateliers’ (workshops gegeven door leerkrachten van beide scholen) komen tegemoet aan de verschillende talenten en bijbehorende talentontwikkeling van de leerlingen. Er kan gekozen worden uit muziek, tekenen, gym, taal/Nederlands, techniek, koken etc.

In april staat Delden Terug naar Toen op het programma en daarin gaan de groepen 7 van IKC Magenta ook meedraaien in de samenwerking. Kortom; er wordt gewerkt aan een mooie visie en samenwerking ten aanzien van 10-14 onderwijs!

Media
  • PO-VO