4.7.4 Buitenschoolse opvang

Een goede samenwerking met de buitenschoolse opvang vinden we van groot belang voor een positieve ontwikkeling van onze kinderen. Vandaar dat we korte lijnen hebben met de diverse aanbieders van buitenschoolse opvang in Delden. In het nieuwe gebouw van IKC Magenta zal de samenwerking geïntensiveerd worden met de organisatie Kinderopvang Hof van Twente en het aanbod buitenschoolse opvang aangeboden