Groep 3

 

"Veel aandacht voor ontdekken, oplossen en samenwerken."
Bijna elke dag keren dezelfde activiteiten terug zoals werken, spelen, samenwerkingsopdrachten, eten en drinken, buitenspelen of gym. In groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Rekenen doen ze met de methode Wereld in getallen. Op een speelse manier beginnen we met tellen en het verkennen van de telrij, tot en met het maken van echte sommen eind groep 3. De kinderen leren lezen met de methode Veilig leren lezen. Ze leren nieuwe letters en woorden aan de hand van een verhaal. De geleerde woorden hangen duidelijk zichtbaar in de klas en de kinderen laten vaak trots horen welke letters ze al kennen. Bij elke nieuwe letter die de kinderen leren, gaan ze de letter ook leren schrijven.

 

 

Leren én spelen

Naast al dat werken kunnen de kinderen van groep 3 ook nog lekker spelen in de klas.
In de groep werken wij aan creatieve vakken zoals muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. Ook verkeer, Engels, wereldoriëntatie en de sociaal emotionele ontwikkeling staan op het programma.

De kinderen moeten veel ontdekken, oplossen of samenwerken. Het ‘zelfontdekkend leren’ en het ‘leren door doen’ is hierbij van belang.
Binnen wereldoriëntatie komen ook de 21ste eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

 

 

Werkplekken

Iedereen heeft een eigen werkplek. Op deze werkplek werken de kinderen tijdens de reguliere lessen. Verder hebben we in onze klas een plekje om lekker te lezen en natuurlijk genoeg plek om nog te spelen. Op het leerplein hebben wij meerdere werkplekken waar de kinderen alleen kunnen werken maar ook samen kunnen werken.

 

 

Weektaak

Ongeveer halverwege groep 3 leren de kinderen werken met een weektaak. Op die weektaak staat welk werk er binnen die week af moet zijn. Ook bekijken we per dag wat de kinderen moeten doen. Met behulp van de weektaak leren kinderen plannen, afkleuren, zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

 

 

Blokje

De kinderen werken met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht.

 

 

Bewegen

Bewegen is belangrijk. Elke week hebben alle groepen twee keer gym. Vanaf groep 3 doen we dat in de sporthal naast de school. Bij lekker weer gymmen wij buiten. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het middenbouwleerplein en in een middenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 3a: Carin Sonneveld en Karin Gijselaar
Groep 3b: Chantal Loohuis en Jacqueline de Boer