Groep 3


Veel aandacht voor ontdekken, oplossen en samenwerken

Bijna elke dag keren dezelfde activiteiten terug zoals een kring, werken, spelen, samenwerkingsopdrachten, eten en drinken, buitenspelen of gym. In groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Rekenen doen ze met de methode Wereld in getallen. Op een speelse manier beginnen we met tellen en het verkennen van de telrij, tot en met het maken van echte sommen eind groep 3. De kinderen leren lezen met de methode Veilig leren lezen. Ze leren nieuwe letters en woorden aan de hand van een verhaal. De geleerde woorden hangen duidelijk zichtbaar in de klas en de kinderen laten vaak trots horen welke letters ze al kennen. Bij elke nieuwe letter die de kinderen leren, gaan ze de letter ook leren schrijven.

Leren én spelen

Naast al dat werken kunnen de kinderen van groep 3 ook nog lekker spelen in de speelhoeken in de klas.
In de groep werken wij aan creatieve vakken zoals muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. Ook verkeer, Engels, biologie, aardrijkskunde en de sociaal emotionele ontwikkeling staan op het programma.De kinderen moeten veel ontdekken, oplossen of samenwerken. Het ‘zelfontdekkend leren’ en het ‘leren door doen’ is hierbij van belang. 
Ook maken wij gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

Werkplekken

Iedereen heeft een eigen werkplek. Op deze werkplek werken de kinderen tijdens de reguliere lessen. Verder hebben we in onze klas een leeshoek, een bouwhoek, een verfhoek, een computerhoek en een themahoek. Ook kan er gewerkt worden op de werkplekken in de gang.

Weektaak

Vanaf groep 3 werken de kinderen met een weektaak. Op die weektaak staat welk werk er binnen die week af moet zijn. Ook bekijken we per dag wat de kinderen moeten doen. Met behulp van de weektaak leren kinderen plannen, afkleuren, zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Blokje

De kinderen werken met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht. Bewegen

Bewegen is belangrijk. Elke week hebben alle groepen twee keer een uur gym. Vanaf groep 3 doen we dat in sporthal de Reiger tegenover onze locatie. Bij lekker weer gymmen wij buiten. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.

Leerkrachten:
Groep 3: Carin Sonneveld en Chantal Loohuis