Magenta is een Integraal Kindcentrum in ontwikkeling. Ze werd in augustus 2018 gevormd door drie scholen samen te voegen: bijzonder neutrale daltonschool de Toonladder, katholieke basisschool Twickelo en christelijke basisschool Rannink. Deze drie scholen zijn vervolgens een nauwe samenwerking gestart met Kinderopvang Hof van Twente en het Twickel College. Een logische zet, want alle partijen hebben eenzelfde visie op kinderen, onderwijs en ontwikkeling. Zij zetten zich gezamenlijk in om de kinderen in Delden toekomstbestendig onderwijs te bieden. 

IKC Magenta is verspreid over twee locaties in Delden. De peuter- en onderbouwgroepen gaan naar school aan de Bernardstraat 1. De bovenbouwgroepen krijgen een stukje verderop les aan de Bernardstraat 25. 


In 2020 zal IKC Magenta verhuizen naar een nog te bouwen schoolgebouw aan de Langestraat in Delden. Dit gebouw verrijst direct naast het Twickel College. IKC Magenta zal dan op één locatie een breed onderwijs- en ontwikkelaanbod verzorgen voor 0-14 jaar.

Volg de wekelijkse vorderingen op onze facebook-pagina.