IKC & Partners

IKC Magenta werkt gericht samen met diverse partijen die bijdragen aan een brede, gezonde ontwikkeling van kinderen. We lichten hieronder enkele van die samenwerkingen toe.
Samenwerkende partijen zijn:
* Kinderopvang Ludiek
* Twickel College Delden
* Kinderfysiotherapie Fleminghof
* RID
* Logopedie
GGD Twente
* LEERKRACHT Studiecentrum
* Home of Talents

 

Kinderopvang Ludiek
Heb je kinderdagopvang, peuteropvang of opvang voor of na school en tijdens vakanties nodig? Dan ben je van harte welkom bij Ludiek, kinderopvang op z’n leukst!
Basisschool Magenta en Kind Centrum Magenta werken nauw samen in IKC Magenta. Wij bieden een aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar waarbij we met elkaar het beste uit ieder kind willen halen. Daarvoor sluiten we zoveel mogelijk aan op elkaars activiteiten en werken we aan een doorlopende leerlijn.
Kinderopvang en -ontwikkeling wordt bij ons verzorgd door Kinderopvang Ludiek. Met een vast, enthousiast team van pedagogisch medewerkers wordt de opvang verzorgd. Op de website van Ludiek vind je meer informatie en kun je jouw kind vrijblijvend aanmelden.

Op de website van kinderopvangludiek vind je meer informatie en kun je jouw kind aanmelden. Twickel College Delden
Twickel College Delden maakt deel uit van IKC Magenta. De VO-school biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. 
Neem hier virtueel een kijkje binnen en buiten bij het Twickel College Delden. 
IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Beide partijen zijn volop bezig met de ontwikkeling van een doorgaande lijn met betrekking tot 10-14 onderwijs; dat wil zeggen, een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Meer informatie hierover is te vinden op de site van Route 10-14 Delden

Kinderfysiotherapie Fleminghof
Hoewel bewegen heel vanzelfsprekend lijkt, is dat niet zo. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met hun fijne motoriek. Dat valt op doordat ze het vasthouden van hun pen lastig vinden, een onleesbaar handschrift hebben of moeite hebben met tekenen/knutselen/kleuren. Andere kinderen ervaren problemen met hun grove motoriek. Ze bewegen zich wat houterig, vallen snel en/of hebben moeite om goed mee te komen met de gymlessen op school.
Kinderfysiotherapeut Marjolein Boensma is al enkele jaren nauw betrokken bij de school. Ook werkt ze veel samen met bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en psychomotorische therapie.
Meer informatie over de aanpak en over vergoedingen, leest u op de website van Fysiotherapie Fleminghof. Ook kunt u direct contact met haar opnemen: marjolein@fysiofleminghof.nl of telefonisch 074-2663389.RID
Het RijksInstituut Dyslexie/Dyscalculie is er voor kinderen met dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen). Wanneer het lezen of rekenen sterk achterblijft bij de verwachtingen, onderzoekt het RID eerst of er inderdaad sprake is van dyslexie of dyscalculie. Is dat het geval, dan bieden ze een leerprogramma aan dat de kinderen helpt de achterstand kleiner te maken of weer in te halen.  Het kind krijgt dan 1x per week drie kwartier les van de RID-juf. Dat kan in de meeste gevallen gewoon op school en onder schooltijd. Meer over het RID leest u hier.  

 
Logopedie
In het dagelijkse leven is spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten we ademen en onze stembanden, keel, neus, kaken, tong én lippen gebruiken. Dat maakt spreken tot een best ingewikkeld proces. Heeft uw kind moeite met spreken, dan kan de logopedist hem of haar helpen. Daarnaast kan de logopediste ook bij problemen in de taalontwikkeling  van kinderen een toegevoegde waarde hebben. De logopedist werkt nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts. Meer informatie vindt u op de website van BEO Logopedie.

GGD Twente
Samen voor het opgroeiende kind
Kinderen maken in de eerste jaren een snelle ontwikkeling door. Van een baby tot een uniek persoon, met een eigen wil. Samen met u volgen we vanaf de geboorte tot 12 jaar de groei en ontwikkeling van uw kind. Wij luisteren en geven tips, informatie en advies. Dit doen we de eerste vier jaren van uw kind op ons consultatiebureau en daarna op school. U vindt ons gelijk rechts als u de hoofdingang binnen loopt.Inentingen
Wij, als GGD medewerkers zijn de uitvoerders van het 'Rijksvaccinatie­programma'. Meer informatie over inentingen: www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties

Wij zijn er voor u en uw kind
Als ouder heeft u soms misschien vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kind. Dan is het fijn dat iemand even kan meedenken. Wie van ons team u ook spreekt, u kunt met vragen of zorgen altijd bij één van ons terecht.

Door de Corona-maatregelen is er nu geen inloopspreekuur. Maar er is, in overleg met jeugdverpleegkundige Katja van Orden, altijd een moment te vinden voor een persoonlijke afspraak.

Wilt u meer informatie?
Meer informatie over de Jeugdgezondheid vindt u op: ggdtwente.nl/jeugdgezondheid.

Heeft u vragen, wilt u advies, ondersteuning of contact?
U kunt ons ook bellen op het algemene nummer 053 - 487 6670 of mailen via administratiejgz@ggdtwente.nl.

LEERKRACHT Studiecentrum
LEERKRACHT Studiecentrum biedt binnen Delden en Borne begeleiding aan leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Binnen IKC Magenta vervult Matthijs Wolterink, namens LEERKRACHT Studiecentrum, de rol van remedial teacher. Zorgleerlingen krijgen individuele begeleiding buiten de klas om zodoende de leeropbrengsten en kansen bij de betreffende leerling te vergroten.
Tevens geeft Matthijs Wolterink alle groepen de weerbaarheidstraining Rots en Water / KIVA.
Voor meer informatie over de begeleidingen van LEERKRACHT Studiecentrum kunt u terecht op de website
Home of Talents
Home of Talents staat voor professionele kunsteducatie in de gemeente Hof van Twente. Bij Home of Talents vinden we dat iedereen, van jong tot oud, een creatief talent bezit. Wij hebben de ambitie leerlingen van ieder niveau kennis te laten maken met alle mogelijkheden van culturele vorming om zo de ontwikkeling van talent te stimuleren. Kunst brengt je in contact met andere mensen, stimuleert de ontwikkeling van je hersenen en helpt je te ontspannen of brengt je juist in beweging. Door actief bezig te zijn met kunst ontwikkel je je talent voor creativiteit. En zo is de cirkel weer rond. Er zijn cursussen op het terrein van vijf talenten: muziek, dans, beeldende kunst, multimedia en theater en taal. Je vindt ons op vele verschillende locaties, óók op IKC Magenta. Kijk voor ons hele cursusaanbod op www.homeoftalents.nl.

De kinderfysiotherapie, RID, logopedie, GGD, Leerkracht Studiecentrum en Home of Talents maken gebruik van de multifunctionele ruimtes binnen IKC Magenta.