Route 10-14 onderwijs Delden

IKC Magenta en het Twickel College Delden zijn al enige jaren bezig een vorm op te zetten van ’10-14 onderwijs’. Deze vorm van onderwijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) waarbij de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijker is. 

Neem een kijkje op de website of bekijk de flyer en de brochure.

Verbinding

Het Twickel College Delden en IKC Magenta werken aan projectmatige thema’s, de zogenoemde ateliers. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2 nemen hieraan deel. Juist nu de locaties naast elkaar liggen is deze verbinding veel makkelijker te maken, een korte route. We noemen deze onderwijssamenwerking Route 10-14.

Waarom 10-14-onderwijs?

• Een doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en een soepele en drempelloze overgang van klas 2 naar 3 in het voortgezet onderwijs. Er wordt een overgang gerealiseerd waarbij de leerling zich prettig voelt en zich zeker kan, wil en mag opstellen.
• De niveaukeuze kan worden uitgesteld.
• De leerlingen werken in hun eigen tempo en kunnen daarbij versnellen, verbreden, verdiepen en/of herhalen.
• Er wordt effectief en kwalitatief goed onderwijs gegeven: doelgestuurd, gepersonaliseerd, betekenisvol en groepsoverstijgend.

Wat zijn de voordelen?

• Leerlingen (en ouders) zijn nu al in de gelegenheid om kennis te maken met deze vorm van onderwijs. Ook maken zij alvast kennis met een deel van de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Hiermee zal de stap na groep 8 wellicht minder groot zijn.
• De niveaukeuze kan worden uitgesteld. Door te kiezen voor de Route 10-14 is een vastgestelde niveaukeuze niet direct noodzakelijk maar kan er bewuster gekeken worden naar waar een leerling het beste op zijn/haar plek is en zijn er mogelijkheden om zich nog meer te ontwikkelen.
• De leerlingen hebben de gelegenheid om meer in hun eigen tempo te werken. Daarbij wordt rekening gehouden met wat zij kunnen en willen. Bijvoorbeeld door versneld door de lesstof te gaan, zich te verdiepen en/of verbreden in de lesstof of juist al aangeboden lesstof te herhalen.