Medezeggenschapsraad (MR) voor het onderwijs

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van Magenta. De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid op en rond het IKC, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zet de MR zich in voor kwalitatief goed onderwijs binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doet ze door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen. 

Adviesrecht

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. 

Instemmingsrecht

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet verkregen wordt
dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen. 

Initiatiefrecht

Verder kan de MR ook nog gebruik maken van het initiatief recht. Dat wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Leden medezeggenschapsraad

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:
Rinske Gerritsjans 
Tanja Dubbelman 
Hans van Ooijen 
Jacqueline de Boer, leerkracht groep 4 
Carin Sonneveld, leerkracht groep 3/4
Kirsten Theeuwen, leerkracht groep 2Vergadermomenten

Meerdere keren komt de MR bij elkaar voor een vergadering. Deze vergaringen vinden plaats om 19.30 uur 's avonds op de onderbouwlocatie van IKC Magenta (Bernhardstraat 1, Delden). Hieronder de planning voor het schooljaar 2018-2019.
Maandag 1 oktober 2018  Notulen
Dinsdag 20 november 2018 Notulen
Woensdag 22 januari 2019 Notulen
Dinsdag 2 april 2019 Notulen
Woensdag 5 juni 2019 Notulen

Vragen?

Meer weten over de MR? Neem contact met ons op.