Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad hebben wij op het IKC Magenta ook een ouderraad (OR). Deze groep ouders draagt zorg voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in het IKC, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, schoolreis en de avondvierdaagse. 
 

De belangrijkste taken van de OR:
  • praktisch meedenken met het IKC-team
  • meewerken met allerlei activiteiten in de school
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • proberen zoveel mogelijk ouders bij het IKC-gebeuren te betrekken

Oudercommissie voor de opvang 

Per kindcentrum is een oudercommissie aanwezig. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders. Dit is vastgelegd in een reglement per oudercommissie. Ouders kunnen middels de oudercommissie advies geven ten aanzien van de kwaliteitsnormen van de opvang met betrekking tot het pedagogische handelen en de veiligheid- en gezondheidsrisico’s.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke centrale ouder-commissievergadering met afvaardigingen van alle lokale oudercommissies. Het reglement voor de oudercommissie en wie zitting hebben in de oudercommissie is in te zien via de website www.kinderopvanghofvantwente.nl .

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten!