Sfeerimpressie

IKC Magenta een Kindcentrum voor 0 tot en met 14 jaar! Bekijk hieronder een sfeerimpressie.

Ontmoet | Ontdek | Ontwikkel

Ontmoet

In de wereld van nu is de hele wereldbevolking met elkaar verbonden via internet en snelle vervoers- en communicatiemogelijkheden. U, wij en onze kinderen zijn dan ook, meer dan ooit, wereldburgers. Het is daarom van belang om kinderen te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven (interdenominatief) te bekijken. Hoe?

• Door ze voor te bereiden op ontmoetingen met andere wereldburgers.
• Door ze inzicht te geven op mondiale thema’s.
• Door hen te leren samen te werken en samen beslissingen te nemen, leren ze hoe ze invulling willen en kunnen geven aan hun rol als wereldburger.

'Ontmoeten' gaat niet alleen over het wereldburgerschap, maar ook over de wereld dichtbij. We stimuleren leerlingen om samen te werken via werkvormen waarbij ze in tweetallen of groepjes opdrachten uitvoeren. Dit coöperatief leren maakt op positieve wijze gebruik van de verschillen tussen kinderen. Ze zoeken samen naar oplossingen en helpen elkaar.Ontdek

Kinderen verkennen de wereld vanzelf vanaf hun geboorte. Vanaf het moment dat ze bij IKC Magenta komen, begeleiden wij hen daarin en borgen we dat ze in die wereld zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven staan. We werken thematisch en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat leerlingen de leerstof beter onthouden wanneer zij het zelf ontdekken. Zelfstandig en met elkaar.

Ontwikkel

Iedereen leert op zijn eigen wijze, heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn eigen uitdagingen. Op IKC Magenta begeleiden we daarom elk kind in zijn unieke ontwikkeling. We steken in op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en leren uw kind de vaardigheden die hij of zij nodig heeft voor de 21ste eeuw. Hij/zij leert zelfstandig te denken en te handelen, initiatieven te nemen, te plannen, uit te voeren en te reflecteren.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij sámen met hun ouders en hun leerkracht kunnen overleggen wat ze nodig hebben. Feit is: kinderen doen het beter als ouders zich bij hun leerproces betrokken voelen. Zij leren gemakkelijker en gaan met meer plezier naar school. Wij geloven dat medewerker, ouder en kind een gouden driehoek vormen. Open communicatie en wederzijdse afstemming van verwachtingen vormen de basis van de driehoek.