Ontmoet, ontdek, ontwikkel

We zijn aangekomen in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar verbonden is, middels het internet, middels de snelle vervoersmogelijkheden en middels een intrinsieke interesse in elkaar. Het kind is dus een wereldburger, daarom is het van belang om kinderen te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale thema’s. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de samenleving. Iedereen leert op zijn eigen wijze, heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn eigen uitdagingen. Op Magenta hebben we oog voor de kinderen en willen we elk uniek kind begeleiden in zijn ontwikkeling door in te steken op de kwaliteiten waarmee we de uitdagingen aan kunnen gaan. Maar we zijn geen individuen die naast elkaar leven en werken in een gebouw. We leven en werken samen en met elkaar. Daarom werken we actief aan “samenwerken”. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. Coöperatief leren maakt gebruik van de verschillen tussen kinderen. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. De bereidheid en het bewustzijn om elkaar telkens weer echt te zien, houden we wakker door als team en leefgemeenschap telkens weer bij elkaar stil te staan, ervoor te zorgen dat we elkaar informeren over wat werkt in de begeleiding van onze leerlingen. Daarbij maken we een onderscheid tussen wie je bent en wat je doet. We rekenen de ander niet af op het gedrag, maar spreken de ander erop aan. Zodoende wordt iedereen in onze kleine leef- en leergemeenschap gezien. Dat vormt de basis om met elkaar te werken in vertrouwen. Hierdoor ontwikkelen zich zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en leert het kind de vaardigheden die het nodig heeft voor de 21ste eeuw.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij sámen met hun ouders en hun leerkracht kunnen afstemmen over hun behoeften: Kinderen doen het beter als ouders zich bij hun leerproces betrokken voelen. Zij leren gemakkelijker en gaan met meer plezier naar school. Wij geloven dat medewerker, ouder en kind een gouden driehoek kunnen vormen. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van de driehoek.