Groep 7/Route 10-14

 

"Hard werken wisselen we af met leuke dingen doen. Zo houden we de motivatie erin."

 

 

Weektaken

Op IKC Magenta werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen hun werk te plannen. Handig, want dat moeten ze straks op het voortgezet onderwijs ook zelf doen. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze mogen zelf plannen op welk moment ze het werk gaan maken. Op de weektaak staan alle vakken. Naast de weektaak maken de leerlingen in groep 7 gebruik van een agenda. Hierin worden bijzondere gebeurtenissen en het huiswerk genoteerd. Kinderen nemen de agenda dagelijks mee naar school en huis.

 

 

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel waarop de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen device waarop ze de opdrachten voor spelling en rekenen maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

 

 

Samenwerken

Samenwerken gebeurt vaak in tweetallen. De kinderen krijgen gedurende ongeveer 1 à 2 weken een maatje waarmee zij veel samen doen. Daarnaast mogen kinderen er ook voor kiezen om met andere kinderen aan het werk te gaan of in groepjes te werken. Dit kan binnen de eigen groep zijn, maar ook groepsoverstijgend.

 

 

Zelf nakijken in de klas

In de klas staan nakijktafels waar kinderen zelf hun werk nakijken, behalve de toetsen. Incidenteel kijkt de leerkracht het werk ter controle na. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen.

 

 

Wereldoriëntatie

In groep 7 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit door middel van een geïntegreerde methode. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

 

 

 

Huiswerk

In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. Bijna elke week gaan de leerlingen aan de slag met huiswerk voor rekenen, taal of spelling. Daarnaast is er regelmatig een toets. Bijvoorbeeld van wereldoriëntatie, Engels of topografie. Naast het maak- en leerhuiswerk werken de kinderen ook thuis aan een boekbespreking en werkstuk.

 

 

 

Lezen

In groep 7 besteden we veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals duolezen, mandjeslezen of fantasialezen. Bij dit laatste mogen de kinderen een mooi boek van huis meenemen. Ze mogen in de klas op hun eigen plek lezen of in de leeshoeken. Daarnaast hebben we op school een bieb. De kinderen mogen hier boeken lenen die ze in de klas of thuis willen lezen. Elke dag is er de mogelijkheid om een boek te ruilen in de schoolbibliotheek. 

 

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer. Groep 7 gaat op de fiets naar het zwembad.

Verkeersexamen

In groep 7 doen de kinderen mee aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit vindt meestal ergens in april plaats. In de lessen op school bereiden de kinderen zich hierop voor, maar natuurlijk moet er ook thuis en op straat nog wel geoefend worden.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Ongeveer 1 keer per week behandelen we een onderwerp gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen wij in een ontspannen sfeer, meestal tijdens de lunch. De methode die we hiervoor gebruiken is KIVA. Hierbij wordt er gesproken over onderwerpen als veiligheid, respect en normen en waarden.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het bovenbouwleerplein en in een bovenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 7/8: Loes Grashof en Klaas Henk Brink