Studie- en vakantiedagen 2021-2022

23 september studiemiddag: leerlingen vanaf 12 uur vrij

Herfstvakantie 
18 t/m 22 oktober 2022

27 oktober stichtingsdag: leerlingen hele dag vrij

2 november studiedag: leerlingen hele dag vrij 

Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022

24 januari studiemiddag: leerlingen vanaf 12 uur vrij

Voorjaarsvakantie 
21 februari t/m 26 februari 2022

30 maart studiemiddag: leerlingen vanaf 12 uur vrij 

Goede Vrijdag 
15 april 2022

2e Paasdag
18 april 2022

Meivakantie 
25 april t/m 6 mei 2022

31 mei studiemiddag: leerlingen vanaf 12 uur vrij 

Hemelvaart 
26 en 27 mei 2022

Pinksteren 
6 juni 2022

17 juni studiedag: leerlingen hele dag vrij 

Zomervakantie 
18 juli t/m 26 augustus 2022