Peutergroep 

Onze peuteropvang is kleinschalig, actief, ontwikkelingsgericht en bevordert een soepele overgang naar de basisschool. De peutergroep is in de schoolweken op alle dagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur voor 2-4-jarigen. De gewenste minimale afname is twee dagdelen, in totaal acht speeluren.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
We bieden bovendien een prachtig VVE programma! VVE staat voor ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. Een VVE programma is voor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Door dit programma kunnen ze, samen met ons, spelenderwijs deze achterstand inhalen, zodat straks de overgang naar school wat eenvoudiger is. De gewenste minimale afname is twee dagdelen, in totaal acht speeluren, maar meer mag ook. Voor VVE peuters is dit vier dagdelen, in totaal 16 speeluren.

Nauwe samenwerking
Er is een nauwe samenwerking tussen de peuteropvang en de basisschool. De intern begeleider (IB’er), de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers werken intensief samen om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter zo goed mogelijk vorm te geven. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar tijdens spelmomenten en we vieren feesten samen. Na de peuteropvang gaat jouw kind, als hij/zij vier jaar wordt, naar de basisschool. Je moet je kind hiervoor zelf aanmelden. Evenals voor onze BSO. Zo kan hij of zij heel vertrouwd in dezelfde veilige omgeving blijven voor en/of na school.

Ludiek
Op de website van kinderopvangludiek vind je meer informatie en kun je jouw kind aanmelden.