Route 10-14

Met Route 10-14 zetten IKC Magenta en het Twickel College Delden een krachtig onderwijsconcept neer waarbij leerlingen zich ontwikkelen en ontplooien tot zelfbewuste tieners die de wereld en zichzelf wat te bieden hebben. Route 10-14 Delden zorgt er voor dat de stap van primair naar voortgezet onderwijs een overgang wordt waarbij de leerling zich prettig voelt en zich zeker kan opstellen.

Persoonlijke leerroute

Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per kind. Iedere leerling binnen Groep 8/Route 10-14 volgt een eigen leerroute. Deze leerroute is uitgewerkt in een persoonlijk leer- en ontwikkelplan, gekoppeld aan een weekplanning. Dat betekent dat er altijd wordt gedifferentieerd en elke leerling op zijn/haar eigen niveau werkt. De persoonlijke leerroute helpt de leerlingen te ontdekken wat zij kunnen en willen. Zo wordt elke leerling doorlopend uitgedaagd en gemotiveerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Het blijft wel vrijheid in gebondenheid, de leerling wordt ook bijgestuurd als dat nodig blijkt.

 

Stamgroepmentor en docenten

De stamgroepmentor heeft binnen het 10-14 onderwijs een centrale rol in de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van een stamgroep. Deze mentor is een docent uit het primair of voortgezet onderwijs en is in staat om meerdere  vakken inhoudelijk en op verschillende niveaus te begeleiden. Daarnaast heeft de stamgroepmentor de vaardigheden om leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling te coachen. Ook krijgen de leerlingen vakinhoudelijke lessen van docenten. Alle (vak)docenten van Groep 8/Route 10-14 hebben ruime ervaring opgedaan in het verzorgen van lessen in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

 

Locaties

De leerlingen volgens zowel les op de locatie van het Twickel College Delden als op IKC Magenta. Deze locaties zijn nagenoeg door een schoolplein met elkaar verbonden.

 

 

Lekker lezen

Iedere leerling heeft een leesboek in de tas. Bij de start van elke dag is er een moment om in het leesboek te lezen. De leerlingen mogen een (eigen) leesboek meenemen of een boek lenen bij de bibliotheek op de locatie van IKC Magenta.

 

Pauze

Elke schooldag telt twee pauzes. De ochtendpauze duurt 20 minuten en de middagpauze een half uur. De leerlingen van Groep 8/Route 10-14 mogen pauze houden op de locatie van het Twickel College Delden of bij IKC Magenta.
 

Huiswerk

 Doordat de leerlingen veel werken op het leerplein hebben ze niet altijd huiswerk. Als er iets van hun week/dagplanning niet af komt wordt er een afspraak met de leerling gemaakt om het bijvoorbeeld thuis nog af te maken. Leerwerk krijgen de leerlingen wel mee naar huis. Dit om de leerlingen ook te leren hoe ze door de week heen moeten leren.

Stamgroepmentoren: Maartje Mol, Loes Grashof, Max van den Berg en Klaas Henk Brink