Groep 6

 

"Zelfstandigheid, samenwerken en plannen."

 

 

De weektaak

Op de weektaak staan alle vakken en lessen van de week inclusief de samenwerkingsactiviteiten. In groep 6 streven we er naar dat alle kinderen in de loop van het schooljaar een halve of hele weektaak kunnen plannen. Kinderen die dit moeilijk vinden blijven per dag of per twee dagen plannen. Als een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

 

 

Zelf nakijken

In de klas is een nakijkplek waar kinderen zelf hun werk nakijken, behalve de toetsen. Regelmatig kijkt de leerkracht het werk ter controle na. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen.

 

 

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen hebben allemaal een eigen chromebook waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

 

 

Lezen

In groep 6 besteden we veel aandacht aan lezen. Hiervoor gebruiken we een technisch leesmethode waarmee de kinderen lezen met de leerkracht of een maatje. Verder maken we gebruik van de verschillende leesvormen, zoals het leescircuit, stillezen, tutorlezen. Kinderen mogen lezen in de klas, in de leeshoek of op een rustig plekje in de gang.

 

 

Zaakvakken en Engels

In groep 6 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit door middel van een geïntegreerde methode. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.
Verder verdiepen we in dit schooljaar de kennis die de leerlingen hebben van de Engelse taal.

 

 

Presentaties

Elk kind in groep 6 houdt een spreekbeurt en een boekbespreking.

 

 

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer. Groep 6 gaat dan op de fiets naar het zwembad.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het middenbouwleerplein en in een middenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 6: Ellen Bijen