Groep 4

 

"Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken."
In deze groep werken de kinderen met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht.

 

 

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel voor rekenen en spelling, waarmee de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen device, waarop ze hun opdrachten maken.
De tafels van 1 t/m 10 komen dit jaar aan bod en worden het hele jaar in Gynzy geoefend.
De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en zo nodig extra instructie geven.

 

 

De weektaak

Op de weektaak staan alle vakken en lessen van de week inclusief de samenwerkingsactiviteiten. We leren de kinderen om steeds beter hun eigen werk te plannen. De weektaak is daarbij een handig hulpmiddel. Wanneer een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

 

 

Lezen

In groep 4 besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. Dat doen we op verschillende manieren. We gebruiken hiervoor de methode Estafette. Kinderen leren hierbij vooral vloeiend te lezen en op tempo.
Vanaf januari gaan we ook begrijpend lezen oefenen. Kinderen mogen lezen in de klas of op een rustig plekje. En natuurlijk kunnen de kinderen boeken lenen uit de schoolbibliotheek!

 

 

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Na afloop van de gymles gaan de kinderen douchen. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.

 

 

Engels

Om de week krijgen de kinderen Engels van een vakleerkracht. De andere week van de groepsleerkracht. De nadruk ligt op woordenschat. De methode I-pockets wordt gebruikt.

 

 

Wereldoriëntatie 

We werken met de geïntegreerde methode Blink. In de lessen wordt aandacht besteed aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

 

 

Rots & Water

De lessen van Rots & Water zijn bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. De 10 lessen gedurende het schooljaar worden gegeven door een vakleerkracht.

 

 

Schrijven

We gebruiken de methode Pennenstreken en er wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van de hoofdletters.

 

 

Presenteren

Alle kinderen geven tenminste 1 keer in het jaar een presentatie over hun hobby. Dit mag m.b.v. een powerpoint, maar het hoeft niet. Er zijn kinderen die dit erg leuk vinden om te doen en zij krijgen daarom ook de gelegenheid om meer presentaties te geven over een onderwerp naar keuze.

 

 

Muziek

Iedere week krijgen de kinderen een muziekles. De ene week van een vakleerkracht, de andere week van de eigen leerkracht.

 

 

Verkeer

Er wordt aandacht gegeven aan verkeer. Welke verkeerssituaties komen de kinderen tegen en hoe moet je dan op een veilige manier deelnemen aan het verkeer.

 

 

Crea

Er is veel aandacht voor creativiteit. Dit kan in de vorm van handvaardigheid, maar ook iets bouwen van constructiemateriaal.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het middenbouwleerplein en in een middenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 4: Inge Velsing en Loes Grashof