Kinderraad

Op Magenta hebben we een Kinderraad. De Kinderraad bestaat uit een groep kinderen die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met de kinderen op onze school. De Kinderraad mag activiteiten organiseren/ bedenken. Ook mogen zij over bepaalde zaken meedenken. Hierbij vertegenwoordigen zij dan de kinderen uit hun eigen klassen. Zo bedenken zij bijvoorbeeld waar de klas naartoe kan gaan met schoolreisje, hoe carnaval gevierd kan worden of met welke oplossingen pesten tegengegaan kan worden. 

 

Waarom een Kinderraad?

Wij vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen een eigen mening te vormen en daarop actie te ondernemen. Via de Kinderraad ervaren leerlingen dat ze in hun directe omgeving werkelijk iets kunnen veranderen. De leden van de Kinderraad leren daarnaast op te komen voor de belangen van de eigen klas, hun mening te geven,  samen te discussiëren over een onderwerp, verantwoordelijkheid te dragen, leiding te geven en te notuleren. 
Wij leren trouwens ook van de kinderen. Zij hebben een frisse, originele kijk op de wereld. Via de Kinderraad weten we bovendien nog beter wat er in de kinderen omgaat. 

Jaarlijkse verkiezingen

Elk nieuw schooljaar kiezen de leerlingen een nieuwe Kinderraad. De leerlingen kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Om zichzelf te promoten, houden zij een korte presentatie in hun groep waarin zij toelichten waarom de klas juist hem of haar moet kiezen. Het stemmen gebeurt jaarlijks rond of op prinsjesdag. De kinderen gaan dan allemaal naar de stembus waar zij op officiële wijze stemmen met een rood potlood. 

Vergaderingen

De Kinderraad komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen. De Kinderraadsleden praten voorafgaand aan de vergadering met de kinderen in hun klas over de punten die besproken gaan of moeten worden in die vergadering. Bijvoorbeeld wanneer de klas een idee heeft voor een actie. 
Vervolgens maakt één leerling een agenda van de bespreekpunten. Dit kunnen activiteiten / vieringen zijn die op Magenta georganiseerd moeten gaan worden, maar ook punten die vanuit de groepen zijn ingebracht.  Net zoals bij een echte vergadering worden er notulen gemaakt.