Groep 5

"Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken."

In groep  5 werken de kinderen met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren met behulp van het blokje omgaan met uitgestelde aandacht. Op de tafel van de leerkracht staat een kaartjesboog. Wanneer de kinderen een vraag hebben waar ze echt niet uitkomen, kunnen ze hun naamkaartje in de boog zetten. De leerkracht roept die kinderen vervolgens bij zich of loopt rond om te helpen. Maatjes

Elk kind heeft een maatje. Maatjes helpen elkaar. Heb je een vraag, dan proberen de kinderen dat eerst met hun maatje op te lossen voordat ze de leerkracht om hulp vragen. Veel maatjeswerk gebeurt op de samenwerkplekken. De maatjes wisselen regelmatig van samenstelling.

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel waarop kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen hebben allemaal een eigen exemplaar waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.  

De weektaak

Op de weektaak staan alle vakken en lessen van de week inclusief de samenwerkingsactiviteiten. Veel kinderen kunnen aan het einde van het schooljaar het werk van een hele schoolweek inplannen. Kinderen die dit moeilijk vinden blijven per dag of per twee dagen plannen. Als een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak. 

Zelf nakijken 

In de klas staan twee nakijktafels waar kinderen zelf hun werk nakijken, met uitzondering van de toetsen. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkracht kijkt het werk ter controle na.

Lezen 

In groep 5 besteden wij veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals duolezen of mandjeslezen. Kinderen mogen lezen in de klas, bijvoorbeeld in de knusse leeshoek, of op een rustig plekje in de gang. 

Nieuwe vakken in groep 5 

In groep 5 komen veel nieuwe vakken aan bod zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. In groep 5 liggen de onderwerpen nog dicht bij het kind, zoals de leefstijl van opa en oma, de stamboom en de plattegronden. We maken daarbij gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.
Ook maken we een serieuze start met Engels. We gebruiken de methode Groove-me waarmee we de kinderen Engels leren aan de hand van popliedjes. Huiswerk 

De kinderen krijgen huiswerk mee. Eens in de zoveel tijd toetsen we hun kennis van geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde.  Elk kind houdt in groep 5 een boekbespreking. Bewegen Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein in plaats van in de zaal te gymmen. Ook gaan de kinderen schoolzwemmen in de zomer. 

Leerkrachten:
Groep 5: I
nge Velsing en Roel Diepenbrug