Groep 5

"Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken."

In groep 5 werken de kinderen met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren met behulp van het blokje omgaan met uitgestelde aandacht. Op de tafel van de leerkracht staat een kaartjesboog. Wanneer de kinderen een vraag hebben waar ze echt niet uitkomen, kunnen ze hun naamkaartje in de boog zetten. De leerkracht roept die kinderen vervolgens bij zich of loopt rond om te helpen.

Maatjes

Elk kind heeft een maatje. Maatjes helpen elkaar. Heb je een vraag, dan proberen de kinderen dat eerst met hun maatje op te lossen voordat ze de leerkracht om hulp vragen. Veel maatjeswerk gebeurt op de samenwerkplekken. De maatjes wisselen regelmatig van samenstelling.

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen hebben allemaal een eigen chromebook waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

De weektaak

Op de weektaak staan alle vakken en lessen van de week inclusief de samenwerkingsactiviteiten. Veel kinderen kunnen aan het einde van het schooljaar het werk van een hele schoolweek inplannen. Kinderen die dit moeilijk vinden blijven per dag of per twee dagen plannen. Als een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.


Zelf nakijken

In de klas is een nakijkplek waar kinderen zelf hun werk nakijken, behalve de toetsen. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkracht kijkt het werk ter controle na.

Lezen

In groep 5 besteden wij veel aandacht aan lezen. Hiervoor gebruiken we een technisch leesmethode waarmee de kinderen lezen met de leerkracht of een maatje. Verder maken we gebruik van de verschillende leesvormen, zoals het leescircuit, stillezen, tutorlezen. Kinderen mogen lezen in de klas of op een rustig plekje in de gang.

Zaakvakken en Engels

In groep 5 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit door middel van een geïntegreerde methode. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden –inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren.
Verder verdiepen we in dit schooljaar de kennis die de leerlingen hebben van de Engelse taal. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst Engelse toetsen.

Huiswerk

De kinderen krijgen huiswerk mee. Eens in de zoveel tijd toetsen we hun kennis van Engels en de tafels.


Presentaties

Elk kind houdt in groep 5 een boekbespreking.

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen we alleen in de zomer. Groep 5 gaat dan op de fiets naar het zwembad.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het middenbouwleerplein en in een middenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 5: Ellen Bijen en Linda Sleumer