Groep 5

 

"Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken."
In groep 5 leren de kinderen om zelfstandig hun weektaak te plannen en zich aan deze planning te houden.  Op de weektaak wordt er onderscheid gemaakt tussen een dagtaak (werk dat elke dag terugkomt, denk aan rekenen, taal en spelling), weekwerk (werk dat aan het eind van de week af moet zijn) en keuzewerk (voor als alles af is).  

 

 

 

Maatjes

Elk kind heeft een maatje. Maatjes helpen elkaar. Heb je een vraag, dan proberen de kinderen dat eerst met hun maatje op te lossen voordat ze de leerkracht om hulp vragen. Veel maatjeswerk gebeurt op de samenwerkplekken. De maatjes wisselen regelmatig van samenstelling.

 

 

 

Gynzy

Gynzy is een digitaal leermiddel waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen hebben allemaal een eigen chromebook waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

 

 

 

 

Zelf nakijken

In de klas is een nakijkplek waar kinderen zelf hun werk nakijken, behalve de toetsen. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkracht kijkt het werk ter controle nog een keer over. 

Lezen

In groep 5 besteden wij veel aandacht aan lezen. Hiervoor gebruiken we een technisch leesmethode waarmee de kinderen lezen met de leerkracht of een maatje. Verder maken we gebruik van de verschillende leesvormen, zoals het leescircuit, stillezen, tutorlezen. Kinderen mogen lezen in de klas of op een rustig plekje in de gang.

Zaakvakken en Engels

In groep 5 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit door middel van een geïntegreerde methode. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden –inclusief programmeren- , burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren aan bod.
Verder verdiepen we in dit schooljaar de kennis die de leerlingen hebben van de Engelse taal. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst Engelse toetsen.

Huiswerk

De kinderen krijgen huiswerk mee. Eens in de zoveel tijd toetsen we hun kennis van Engels en de tafels.

Presentaties

Elk kind houdt in groep 5 een boekbespreking.

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen we alleen in de zomer. Groep 5 gaat dan op de fiets naar het zwembad.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het middenbouwleerplein en in een middenbouwlokaal!

Leerkrachten:
Groep 5a: Linda Grunnekemeijer
Groep 5b: Britt Docter en Naomi Mengerink (LIO)