Groep 7

"Hard werken wisselen we af met leuke dingen doen. Zo houden we de motivatie erin."

Weektaken

Op IKC Magenta werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen hun werk te plannen. Handig, want dat moeten ze straks op het voortgezet onderwijs ook zelf doen. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze mogen zelf plannen wanneer ze het werk gaan maken. Op de weektaak staan alle vakken. Van rekenen tot geschiedenis, maar ook handvaardigheid, muziek en drama. De weektaak is eigenlijk een soort agenda. De taken die gemaakt moeten worden staan duidelijk aangegeven. De kinderen plannen deze vervolgens zelf in.Gynzy

Gyzny is een digitaal leermiddel waarop de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen device waarop ze de opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en ingrijpen waar nodig. 

Samenwerken

Samenwerken gebeurt vaak in tweetallen. De kinderen krijgen gedurende ongeveer 1 à 2 weken een maatje waarmee zij veel samen doen. Daarnaast mogen kinderen er ook voor kiezen om met andere kinderen aan het werk te gaan of in groepjes te werken. Dit kan binnen de eigen groep zijn, maar ook groepsoverstijgend.

DaVinci

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

Zelf nakijken in de klas

In de klas staan nakijktafels waar kinderen zelf hun werk nakijken, behalve de toetsen. Incidenteel kijkt de leerkracht het werk ter controle na. Zo trainen we de verantwoordelijkheid van de kinderen.

Huiswerk

In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. Bijna elke week is er een toets, bijvoorbeeld van geschiedenis, natuur/techniek of aardrijkskunde. Ook krijgen de kinderen regelmatig een dictee van Engels; deze woordjes leren zij thuis. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen bovendien maakwerk mee naar huis. Denk hierbij aan reken- en taaloefeningen.
De kinderen in 7 houden elk jaar een spreekbeurt en maken een werkstuk.Lezen

In groep 7 besteden we veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals duolezen, mandjeslezen of fantasialezen. Bij dit laatste mogen de kinderen een mooi boek van huis meenemen. Ze mogen in de klas op hun eigen plek lezen of in de leeshoeken.

Bewegen

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer. Groep 7 gaat op de fiets naar het zwembad.

Verkeersexamen

In groep 7 doen de kinderen mee aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit vindt meestal ergens in april plaats. In de lessen op school bereiden de kinderen zich hierop voor, maar natuurlijk moet er ook thuis en op straat nog wel geoefend worden.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Ongeveer 1 keer per week behandelen we een onderwerp gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen wij in een ontspannen sfeer, tijdens de lunch. Regelmatig doen we mee aan het project van de gelukskoffer. Tijdens dit project denken de leerlingen na over de betekenis van geluk en hoe ze zelf voor geluk kunnen zorgen.

Leerkrachten:
Groep 7: Ellen Bijen en Willeke Coster
Groep 7/8: Maartje Mol en Wendelien Kemper