Groep 8


Het is keihard werken, maar we maken ook tijd vrij voor leuke dingen.

Weektaken
Op IKC Magenta werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen het eigen werk te plannen en om te gaan met keuzevrijheid. Daar hebben ze straks op het voortgezet onderwijs veel profijt van. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze ze zelf plannen wanneer ze het werk maken. Alle vakken staan op de weektaak.

Gynzy
Gyzny is een digitaal leermiddel waarop de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen exemplaar waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en ingrijpen waar nodig. 

DaVinci
We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

8w8
Groep acht houdt tijdens de pauze de wacht op het schoolplein. Elke pauze is er iemand 8W8. Hierdoor leren kinderen problemen eerst met elkaar op te lossen. De 8W8 draagt een fluorescerend hesje en is op die manier duidelijk zichtbaar op het plein. Natuurlijk is er ook altijd een leraar op het plein aanwezig tijdens de pauzes.

Inspiratiekalender
We gaan werken met de Inspiratiekalender openbaar onderwijs. In deze kalender staan150 ideeën om de schooldag waarde(n)vol te beginnen. We gebruiken de Inspiratiekalender tijdens een kringgesprek of als zich een gelegenheid voordoet. Bij elk idee staat een suggestie om met de kinderen door te praten over het onderwerp of een activiteit te doen.

Citotoetsen
In groep 8 doen we mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (EBO)/route 8. Deze toets helpt om tot een goed passend eindadvies te komen voor het voortgezet onderwijs. Naast de toetsresultaten zijn er gesprekken met ouders en kinderen over de voortgang en het voortgezet onderwijs. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode ook een belangrijke rol bij de keuze. Uiteindelijk is het schooladvies leidend.

Terugkomdag
Na een paar maanden op het voortgezet onderwijs is er een ‘terugkomdag’ op IKC Magenta. Het is altijd erg leuk om te zien hoe iedereen z’n draai heeft gevonden op de nieuwe school.

Leerkrachten
Groep 8a: Wendelien te Kolsté en Maartje Mol
Groep 8:b Bas Abbink