Route 10-14

"Het is keihard werken, maar we maken ook tijd vrij voor leuke dingen."

Topjaar

Groep 8 is een bijzonder jaar en we doen er dan ook alles om het een onvergetelijk jaar te laten zijn. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele zaken en aan de didactische zaken, maar ook gewoon heel veel plezier. Zo zijn er KIVA-rots & water lessen, krijgen we gastlessen over groepsdruk en online veiligheid, maar leren de kinderen ook programmeren en ontwerpen. En dat allemaal naast hun dagelijkse werk. We proberen de kinderen zelf na te laten denken en eigenaarschap en verantwoordelijkheid mee te geven, zodat ze straks helemaal klaar zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs.


Weektaken

Op IKC Magenta werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen het eigen werk te plannen en om te gaan met keuzevrijheid. Daar hebben ze straks op het voortgezet onderwijs veel profijt van. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en plannen zelf in hun agenda wanneer ze het werk maken.

Gynzy

Gyzny is een digitaal leermiddel waarop de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen device waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Dit geldt voor de hele basisschool.

Inspiratiekalender

We gaan werken met de Inspiratiekalender openbaar onderwijs. In deze kalender staan150 ideeën om de schooldag waarde(n)vol te beginnen. We gebruiken de Inspiratiekalender tijdens een kringgesprek of als zich een gelegenheid voordoet. Bij elk idee staat een suggestie om met de kinderen door te praten over het onderwerp of een activiteit te doen.


Eindtoets

In groep 8 doen we mee aan de Route 8 eindtoets. Deze toets helpt om tot een goed passend eindadvies te komen voor het voortgezet onderwijs. Naast de toetsresultaten zijn er gesprekken met ouders en kinderen over de voortgang en het voortgezet onderwijs. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode ook een belangrijke rol bij de keuze. Uiteindelijk is het schooladvies leidend.

Musical en kamp

Tegen het einde van het jaar staan er altijd twee hoogtepunten op het programma. Het jaarlijkse groep 8 kamp waarbij we richting Schiermonnikoog gaan en de eindmusical. Dit zijn onderdelen waar de kinderen erg naar uit kijken en we samen ook een geweldig feest van maken.

Samenwerking met Twickel College Delden

De samenwerking tussen het basisonderwijs van IKC Magenta en het voortgezet onderwijs op Twickel College Delden wordt steeds verder geïntensiveerd. Zo volgen alle leerlingen van groep 8 dit jaar ateliers, zijn er talentmomenten waarin kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau (bijvoorbeeld wiskunde, techniek, verzorging, Engels). Deze talentmomenten vinden wekelijks op het voortgezetonderwijs plaats.

De samenwerking is gericht op een zo soepel mogelijke overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Vanuit dat kader stemmen we lesprogramma's af, zoeken we gezamenlijk naar bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn voor rekenen / wiskunde en stemmen we de ontwikkeling van een portfolio op elkaar af.

Klik hier voor een virtueel kijkje op het bovenbouwleerplein en in een bovenbouwlokaal

Leerkrachten:
Route 10-14: Maartje Mol en Wendelien Kemper