IKC & Partners

IKC Magenta werkt gericht samen met diverse partijen die bijdragen aan een brede, gezonde ontwikkeling van kinderen. We lichten hieronder enkele van die samenwerkingen toe.

Kinderopvang Hof van Twente

De stichting Kinderopvang Hof van Twente biedt binnen de gemeente Hof van Twente, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang &-ontwikkeling voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Dat doet ze in de vorm van kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Kinderopvang Hof van Twente en basisschool Magenta vormen samen IKC Magenta. Samen gericht op de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise. We bieden kinderen tot dertien jaar een plaats waar zij avontuurlijk kunnen spelen en kunnen ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Op onze kinderopvang bij IKC Magenta bieden wij opvang aan je baby vanaf 10 weken. Hier kan je kind doorgroeien en zich blijven ontwikkelen tot zijn 13e. Een veilig en vertrouwd idee. Naast dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, bieden we peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jaar. De kinderen worden opgevangen in vaste groepen met een eigen enthousiast en vast team, met als uitgangspunt ons pedagogisch beleidsplan met de kernwaarden Groeien, stoeien en bloeien. Wij leiden je heel graag een keer geheel vrijblijvend rond op onze mooie locatie. Zodat jij de sfeer kan proeven en wij nog veel meer vragen van jou kunnen beantwoorden. Want jouw gevoel over onze opvang moet goed zijn! 

Meer informatie, rondleiding aanvragen of direct aanmelden?

Dat kan allemaal via de website van kinderopvang Hof van Twente, IKC Magenta.Twickel College Delden

Twickel College Delden maakt deel uit van IKC Magenta. De VO-school biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. 
IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Beide partijen zijn volop bezig met de ontwikkeling van een doorgaande lijn met betrekking tot 10-14 onderwijs; dat wil zeggen, een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. 

Kinderfysiotherapie Fleminghof
Hoewel bewegen heel vanzelfsprekend lijkt, is dat niet zo. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met hun fijne motoriek. Dat valt op doordat ze het vasthouden van hun pen lastig vinden, een onleesbaar handschrift hebben of moeite hebben met tekenen/knutselen/kleuren. Andere kinderen ervaren problemen met hun grove motoriek. Ze bewegen zich wat houterig, vallen snel en/of hebben moeite om goed mee te komen met de gymlessen op school.
Kinderfysiotherapeut Marjolein Boensma is al enkele jaren nauw betrokken bij de school. Ook werkt ze veel samen met bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en psychomotorische therapie.
Meer informatie over de aanpak en over vergoedingen, leest u op de website van Fysiotherapie Fleminghof. Ook kunt u direct contact met haar opnemen: marjolein@fysiofleminghof.nl of telefonisch 074-2663389.

RID
Het RijksInstituut Dyslexie/Dyscalculie is er voor kinderen met dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen). Wanneer het lezen of rekenen sterk achterblijft bij de verwachtingen, onderzoekt het RID eerst of er inderdaad sprake is van dyslexie of dyscalculie. Is dat het geval, dan bieden ze een leerprogramma aan dat de kinderen helpt de achterstand kleiner te maken of weer in te halen.  Het kind krijgt dan 1x per week drie kwartier les van de RID-juf. Dat kan in de meeste gevallen gewoon op school en onder schooltijd. Meer over het RID leest u hier.

Logopedie
In het dagelijkse leven is spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten we ademen en onze stembanden, keel, neus, kaken, tong én lippen gebruiken. Dat maakt spreken tot een best ingewikkeld proces. Heeft uw kind moeite met spreken, dan kan de logopedist hem of haar helpen. Daarnaast kan de logopediste ook bij problemen in de taalontwikkeling  van kinderen een toegevoegde waarde hebben. De logopedist werkt nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts. Meer informatie vindt u op de website van BEO Logopedie.