Brede kijk op ontwikkeling

IKC Magenta werkt gericht samen met diverse partijen die bijdragen aan een brede, gezonde ontwikkeling van kinderen. We lichten hieronder enkele van die samenwerkingen toe.

Kinderfysiotherapie Fleminghof
Hoewel bewegen heel vanzelfsprekend lijkt, is dat niet zo. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met hun fijne motoriek. Dat valt op doordat ze het vasthouden van hun pen lastig vinden, een onleesbaar handschrift hebben of moeite hebben met tekenen/knutselen/kleuren. Andere kinderen ervaren problemen met hun grove motoriek. Ze bewegen zich wat houterig, vallen snel en/of hebben moeite om goed mee te komen met de gymlessen op school.
Kinderfysiotherapeut Marjolein Doldersum- Boensma is al enkele jaren nauw betrokken bij de school. Ook werkt ze veel samen met bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en psychomotorische therapie.
Meer informatie over de aanpak en over vergoedingen, leest u op de website van Fysiotherapie Fleminghof. Ook kunt u direct contact met haar opnemen: marjolein@fysiofleminghof.nl of telefonisch 074-2663389.

RID
Het RijksInstituut Dyslexie/Dyscalculie is er voor kinderen met dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen). Wanneer het lezen of rekenen sterk achterblijft bij de verwachtingen, onderzoekt het RID eerst of er inderdaad sprake is van dyslexie of dyscalculie. Is dat het geval, dan bieden ze een leerprogramma aan dat de kinderen helpt de achterstand kleiner te maken of weer in te halen.  Het kind krijgt dan 1x per week drie kwartier les van de RID-juf. Dat kan in de meeste gevallen gewoon op school en onder schooltijd. Meer over het RID leest u hier.

Logopedie
In het dagelijkse leven is spreken onmisbaar. Om te kunnen spreken moeten we ademen en onze stembanden, keel, neus, kaken, tong én lippen gebruiken. Dat maakt spreken tot een best ingewikkeld proces. Heeft uw kind moeite met spreken, dan kan de logopedist hem of haar helpen. De logopedist werkt nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts. Meer informatie vindt u op de website van BEO Logopedie.

Vertrouwenspersoon
Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon van IKC Magenta is Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30642568 of via de mail: anne@burooverbeek.nl. In de IKC-gids, paragraaf 6.6, leest u meer over klachten en vertrouwenspersonen.