4.4.3 Ontwikkelingsperspectieven

Het kan voorkomen dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Een dergelijke leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Er worden hierbij duidelijk haalbare doelen opgesteld die onderbouwd zijn opgesteld. Het geheel wordt in een ontwikkelingsperspectief geplaatst.