4.7.1 Jeugdgezondheidszorg

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling is van groot belang voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente helpt u hier graag bij. Samen met u volgen zij de ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte totdat uw kind 19 jaar is. De eerste vier jaren van uw kind bieden zij zorg en ondersteuning aan vanuit het consultatiebureau, daarna op de school van uw kind.
Aan de peutergroep van IKC Magenta is de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau gekoppeld. Zij komt met enige regelmaat de speelgroep bezoeken en kan medewerkers en ouders met tips voorzien ten aanzien van de ontwikkeling van het kind en geeft adviezen in het kader van de vroegsignalering.

In groep 2 en 7 van de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs in klas 2 en 4 ziet een verpleegkundige uw kind. Ze kijkt naar de lengte en het gewicht en of uw kind goed kan zien en horen. Kinderen hoeven zich tijdens deze gezondheidscheck niet uit te kleden. Deze check vindt plaats op het IKC, in de vertrouwde omgeving van uw kind. Als ouder hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn. JGZ vraagt ouders en school vragenlijsten in te vullen. Dit geeft een goed beeld van een kind. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze hen al kennen. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts stelt zich daarom altijd eerst even voor in de klas. Op de website www.ggdtwente.nl is een informatieve film te vinden hoe een gezondheidscheck gaat. Uit deze onderzoeken kunnen adviezen voor het IKC en ouders volgen.
Voor ons is de samenwerking met JGZ heel belangrijk en waardevol. Wij hebben daarom regelmatig contact met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige en ze nemen deel aan een zorgoverleg. Zij zijn voor ons een vast aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim van kinderen.
U kunt JGZ, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, bellen op het centrale telefoonnummer: 0900 - 333 88 89. Voor Magenta zijn de volgende personen betrokken:

 Jeugdarts:  Felice Balke
 Jeugdverpleegkundige:    Katja van Orden
 Doktersassistente:     Heleen Vrijman