4.7.6 Voortgezet onderwijs

Het Twickel College in Delden participeert in IKC Magenta. In de samenwerking zijn voor het komende jaar enkele pilots waarin we de verbinding tussen het Voortgezet en het primair onderwijs leggen.
Alle leerlingen uit groep 8 worden uitgenodigd voor een eigen atelier talentoriëntatie. De leerlingen maken op basis van eigen interesse een keuze voor een atelier en volgen 2x 5 weken 2 lesuren per week het atelier van hun keuze. Zij volgen de ateliers op het Twickel College in Delden. In ateliers werken de leerlingen zelfstandig aan een praktische, betekenisvolle (vakoverstijgende) taak. De begeleiding gebeurt door docenten vanuit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
Enkele excellente leerlingen krijgen de mogelijkheid om in het schooljaar mee te draaien in de wiskundelessen op het Twickel College en tweemaal een keuze te maken voor het volgen van een vakoverstijgend atelier. Hierin gaan de leerlingen aan de slag met een betekenisvolle opdracht voor één van de vier leergebieden uit het voortgezet onderwijs.
In het komende jaar volgen leerlingen van groep 7 en 8 een eigen rekenlijn. Binnen de eigen leerlijn is ruimte voor verbreding, verdieping en versnelling. Leerlingen die meer aankunnen krijgen de mogelijkheid om al eerder met de leerlijn rekenen van het VO een te starten en te kunnen versnellen.
In 2018 – 2019 wordt verder gewerkt aan de opbouw van een drempelloze overgang tussen IKC Magenta en het Twickel College in Delden. In 2019 – 2020 zal dit voor het eerst vorm krijgen.