4.8.1 Hoera uw kind wordt 2 jaar!

Als uw peuter 2 jaar wordt is deze van harte welkom bij de peutergroep van IKC Magenta. U kunt uw peuter inschrijven via de website van www.kinderopvanghofvantwente.nl. u ontvangt een bevestiging en zal met u contact worden opgenomen om wensen nader af te stemmen in een mogelijk opvangcontract. Voordat een peuter start op ons Kind Centrum, neemt de pedagogisch medewerker, de mentor van het kind, een paar weken voor plaatsingsdatum contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek, dat ongeveer 4 weken voordat de opvang begint plaatsvindt, vraagt de pedagogisch medewerker om informatie om het kind goed te kunnen begeleiden (bijvoorbeeld wat het kind leuk vindt om te doen, hoe we hem kunnen troosten, enz.) en verdere afstemming over de verzorging en ontwikkeling van het kind. Hoe de wenperiode eruit ziet, is afhankelijk van de leeftijd en de aard van het kind. Afhankelijk van deze factoren bezoekt uw kind één of meerdere keren alvast de groep, bij voorkeur op een dag dat het kind ook zal gaan komen. De wenperiode is bedoeld om het kind, de ouders en de pedagogisch medewerksters aan elkaar te laten wennen. Kinderen kunnen alvast vertrouwd raken met het Kind Centrum, de groep (dagritme, de pedagogisch medewerkers, groepsgenootjes, etc.), ouders met de nieuwe situatie en tevens kunnen zij vast een vertrouwensrelatie ontwikkelen met de pedagogisch medewerkers.

Op twee ochtenden per week kan uw peuter komen spelen. Een ochtend duurt 3 uren. Ook voor kinderen van de kinderdagopvang bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een peuterspeelgroep. Kinderen die extra (taal)ondersteuning nodig hebben komen vier dagdelen per week spelen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om, voorafgaand aan de begintijd en na de eindtijd van de peuteropvang, extra opvang af te nemen. Om de opvangtijd zo goed mogelijk te kunnen besteden, haalt en brengt u uw kind op vastgestelde tijden: De peuterspeelgroep is tijdens de schoolvakanties gesloten.