4.8.3 Instromen in andere groepen

Voor het aanmelden van een leerling van een andere school hanteren we de volgende aanmeldingsprocedure:

  • De directeur neemt contact op met de directeur van de school waar het kind vandaan komt om zoveel mogelijk informatie op te vragen en om eventuele achterliggende problematiek helder te krijgen.
  • De ouders vullen het aanmeldingsformulier, de ouderverklaring en het intakeformulier in. Hiermee is de leerling aangemeld, maar nog niet toegelaten.
  • Het intakeformulier wordt tijdens een intakegesprek tussen ouders en directeur nader besproken. Indien er geen bijzonderheden zijn, kan worden overgaan tot toelating. De directeur vraagt het onderwijskundig rapport op en verslagen van eventuele onderzoeken.
  • Indien er wel bijzonderheden worden geconstateerd, bespreekt de directeur het intakeformulier met de intern begeleider. Er wordt eventueel nader informatie opgevraagd via de ouders. De directeur vraagt het onderwijskundig rapport op en verslagen van eventuele onderzoeken. Er kan vervolgens worden overgegaan tot toelating.
  • Als het beeld van de leerling nog niet helder is voor ons wordt er vervolgens een tweede intakegesprek gehouden met de ouders en de directeur en intern begeleider. Na afloop van dit gesprek wordt besloten of de leerling toegelaten wordt.
  • Indien een leerling niet wordt toegelaten, wordt verwezen naar een andere onderwijsinstelling of blijft de leerling op de huidige school. Deze verwijzing wordt schriftelijke kenbaar gemaakt aan de ouders.
  • Indien een leerling geplaatst wordt, wordt er in overleg met de leerkracht en de ouders een moment gekozen dat de leerling in zijn/haar nieuwe leeromgeving kan komen meedraaien.