4.8.4 Vertrek naar een andere school

Wanneer een kind wegens verhuizing of om andere redenen naar een andere basisschool vertrekt, dan ontvangt de te ontvangen basisschool een bewijs van uitschrijving, alsmede een onderwijskundig rapport, waarin naast de door ons gebruikte lesmethoden ook de vorderingen van uw kind staan. Wanneer een kind naar een speciale school voor basisonderwijs vertrekt, dan wordt in principe dezelfde procedure, als hierboven beschreven, gehanteerd.