6.1 Ouders en ons Integraal Kind Centrum

Ouders zijn belangrijke partners voor ons. We zien ouders als experts als het gaat om hun kind. Ouders kennen hun kind het beste en ze weten vaak ook wat hun kind nodig heeft om zich goed te voelen binnen de groep en het IKC en wat hun kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is een van de redenen waarom we ouders zeer serieus nemen. We vinden het belangrijk om de drempel laag te houden voor hen en zien ze graag in de Magenta en in de klas. Onze ouders zijn welkom!
Ouders vervullen uiteraard een belangrijke taak als opvoeders. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen het beste presteren als zij sámen met hun ouders en hun leerkracht kunnen afstemmen over hun behoeften: kinderen doen het beter als ouders zich bij hun leerproces betrokken voelen. Zij leren gemakkelijker en gaan met meer plezier naar school.
Wij geloven dat leerkracht/pedagogisch medewerker, ouder en kind een gouden driehoek kunnen vormen. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van de driehoek. Het leidende en verbindende motief of idee: streven naar optimale resultaten voor het kind op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.