6.4 De Ouderraad (OR)

Naast de medezeggenschapsraad hebben wij op het IKC ook een ouderraad. Deze groep ouders draagt zorg voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in het IKC, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, schoolreis, avondvierdaagse, enz. De belangrijkste taak is praktisch meedenken en meewerken in de school en proberen zoveel mogelijk andere ouders bij het IKC-gebeuren te betrekken.