1.2 Twickel College Delden

Twickel College Delden  biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. 
IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Beide partijen zijn volop bezig met de ontwikkeling van een doorgaande lijn met betrekking tot 10-14 onderwijs; dat wil zeggen, een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar.