1.2 Twickel College Delden

Twickel College Delden  biedt in Delden onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo voor de leerjaren 1 en 2. 
IKC Magenta en Twickel College Delden werken intensief samen aan een drempelloze overgang van groep 8 naar klas 1. Dit wordt gerealiseerd door het aanbod van onderwijsvorm Route 10-14 Delden. Er wordt gezorgd voor een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte en talenten van de leerlingen. Deze onderwijsvorm biedt een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar.