3.6 Burgerschap

We willen de kinderen laten ontdekken wie zij zelf zijn. Ze leren hun eigen talenten ontwikkelingen en leren omgaan met eigen beperkingen. De kinderen worden door ons begeleid om een zelfstandig persoon te worden. We stimuleren de kinderen ook om een eigen mening te vormen, gebaseerd op argumenten. En laten hen ervaren dat hun mening belangrijk is voor anderen.

De wereld

Volgens ons heeft een wereldburger geen oogkleppen op, maar houdt hij of zij oren en ogen open voor alles wat er in de wereld gebeurt. Aan de hand van vele samenwerkingsvormen leren de kinderen hoe het is om met anderen om te gaan. Ze ervaren wat democratie is. We laten de kinderen zien wat zich buiten het IKC  in de wereld afspeelt en praten daar met elkaar over. Door interesse en respect voor anderen en het vormen van een eigen mening zijn zij goed voorbereid op onze multiculturele samenleving.

Deelnemen

Als wereldburger doe je mee! Dat betekent niet dat we allemaal artsen zonder grenzen opleiden, maar wel dat de kinderen leren dat iedereen iets goeds kan bijdragen aan de wereld. Dat kan dichtbij zijn, maar ook ver weg. De kinderen ervaren bij ons op Magenta hoe het is om onderdeel te zijn van een groter geheel en dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als IKC kijken we ook wat wij buiten de onze deuren kunnen doen. Door middel van projecten en activiteiten leren we de kinderen hun vaardigheden in te zetten voor goede doelen, zowel in andere landen als voor eigen buurt.

Dit alles geven wij vorm door gebruik te maken van de inspiratiekalender. Daarnaast wordt ook met de thema’s in DaVinci veel aandacht geschonken aan burgerschap. We werken met een kiesbord bij de kleuters en met weektaken in de midden- en bovenbouw om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. Ook bieden we dagelijks diverse momenten aan waarop kinderen (van alle groepen, in wisselende samenstelling) kunnen en moeten samenwerken. Daarbij worden ze door de leerkracht begeleid.

Jaarlijks organiseren we projecten en activiteiten zoals Vossenjacht, Voorleesweek, Schoenmaatjes en nog veel meer. We leren de kinderen dat ze iets kunnen doen voor de school, de buurt en zelfs voor de wereld.