3.6 Burgerschap

Burgerschap

We willen de kinderen laten ontdekken wie zij zelf zijn. Ze leren hun eigen talenten ontwikkelingen en leren omgaan met eigen beperkingen. De kinderen worden door ons begeleid om een zelfstandig persoon te worden. We stimuleren de kinderen ook om een eigen mening te vormen, gebaseerd op argumenten. En laten hen ervaren dat hun mening belangrijk is voor anderen. 

De wereld

Volgens ons heeft een wereldburger geen oogkleppen op, maar houdt hij of zij oren en ogen open voor alles wat er in de wereld gebeurt. Aan de hand van vele samenwerkingsvormen leren de kinderen hoe het is om met anderen om te gaan. Ze ervaren wat democratie is. We laten de kinderen zien wat zich buiten het IKC  in de wereld afspeelt en praten daar met elkaar over. Door interesse en respect voor anderen en het vormen van een eigen mening zijn zij goed voorbereid op onze multiculturele samenleving. 

Curriculum

Wij zijn van mening dat burgerschapskunde niet als losstaand vak gegeven moet worden binnen de lesdag. Onderzoek wijst uit dat de kans op effecten wordt vergroot als burgerschap een structureel onderdeel is van het onderwijs. Actief burgerschap en de competenties die hierbij horen zijn in de lesdag verweven. Dit doen wij door ons bewust te zijn van en kinderen bewust te maken van het hebben van een:  

  • Een tolerante en respectvolle houding naar elkaar 
  • De bereidheid om actief deel te nemen aan onze samenleving, op school en daarbuiten.  
  • Het onderschrijven van de mensenrechten.      

Deelnemen

Als wereldburger doe je mee! Dat betekent niet dat we allemaal artsen zonder grenzen opleiden, maar wel dat de kinderen leren dat iedereen iets goeds kan bijdragen aan de wereld. Dat kan dichtbij zijn, maar ook ver weg. De kinderen ervaren bij ons op Magenta hoe het is om onderdeel te zijn van een groter geheel en dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als IKC kijken we ook wat wij buiten de onze deuren kunnen doen. Door middel van projecten en activiteiten leren we de kinderen hun vaardigheden in te zetten voor goede doelen, zowel in andere landen als voor eigen buurt. 

 

Hieronder een overzicht van de momenten waarop wij aandacht besteden aan actief burgerschap binnen de school: 

  • Binnen de themas van Blink wordt veel aandacht geschonken aan burgerschap.  
  • We werken met een kiesbord bij de kleuters en met weektaken in de midden- en bovenbouw om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren.  
  • We bieden dagelijks diverse momenten aan waarop kinderen (van alle groepen, in wisselende samenstelling) kunnen en moeten samenwerken. Daarbij worden ze door de leerkracht begeleid. 
  • We hebben een schoolmoestuin waarbij kinderen ontspannen door inspanning, ervaringsgericht leren en zich bewust en verantwoordelijk leren te maken voor hun ecologische voetafdruk.  
  • Een aantal kinderen (vertegenwoordigd uit verschillende groepen) vormt samen de leerlingenraad.