3.11. Erkend leerbedrijf voor Kinderopvang

Kinderopvang Hof van Twente is een erkend leerbedrijf, geregistreerd bij SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Naast de pedagogisch medewerkers kan een opvangteam bestaan uit stagiaires. 

Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van verschillende MBO- en HBO vakopleidingen. Iedere stagiair(e) heeft een vaste praktijkbegeleid(st)er. Zij worden beoordeeld door speciaal getrainde stagebeoordelaars. 

Ouders/verzorgers worden vooraf geïnformeerd over het meedraaien van stagiaires bij een kind op de groep. Stagiaires voeren opdrachten uit met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband. In eerste instantie gaat dit onder begeleiding en supervisie van de praktijk begeleid(st)er, later ook zelfstandig. De opdrachten van de opleiding vormen hierbij het uitgangspunt. Aan de hand hiervan wordt het persoonlijk leertraject vastgesteld.

Verantwoordelijkheden stagiaire

De stagiaire heeft zoveel mogelijk een volwaardige plaats in de organisatie vanuit een lerende situatie. Van stagiaires wordt verwacht dat ze deelnemen aan de meest voorkomende activiteiten binnen de groep en ook kennismaken met activiteiten buiten de groep (bijvoorbeeld teamvergadering). De stagiaires staan boventallig op de groep, ze dragen geen eindverantwoordelijkheid voor de groep. Daarmee zijn zij een aanvulling op de pedagogisch medewerkers. 

Maatschappelijke stage

Daarnaast kennen wij af en toe leerlingen van het voortgezet onderwijs en/of ROC die een zogenaamde maatschappelijke stage of ‘snuffelstage’ doorlopen voor minder dan 60 uur per periode. In deze dagen proeven zij aan het werkveld van de kinderopvang om daarna eventueel een vakopleiding in deze richting te gaan volgen. Zij mogen met name observeren en de pedagogisch medewerker volgen in haar werk. 

VOG

Iedere stagiair(e) die meer dan 60 uur aanwezig is, is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).