3.5 Digitale lesmethodes in het onderwijs

De leerlingen van nu zijn altijd online via hun smartphone of laptop. Zij zijn opgegroeid met digitale devices en kunnen zich geen wereld (en IKC) meer voorstellen zonder.

Online leren

De digitalisering zorgt er ook voor dat leerlingen andere vaardigheden moeten leren dan tien jaar geleden, om succesvol te zijn in onze creatieve kenniseconomie. Zij moeten zich flexibel nieuwe kennis en vaardigheden kunnen aanleren in hun eigen tempo. Dit betekent dat leren niet meer alleen gebonden is aan een fysiek boek en aan het fysieke klaslokaal, maar 24/7 door kan gaan. Op Magenta sluiten we hierop aan door een groot deel van onze lesmethodes digitaal aan te bieden. Waar de verwerking van lesstof voorheen op papier in schriften gebeurde, doen we dit nu vaak op een tablet of Chromebook. Hiervoor hebben we verschillende aanbieders met elkaar vergeleken en uiteindelijk gekozen om te werken met Gynzy.