3.9 Methodes in de peutergroep

In de peutergroep wordt gewerkt volgens het voor-en vroegschoolse educatie programma Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is een manier van omgaan met kinderen die inzet op ontwikkelingsgericht werken. Het stelt de interesses, behoeften en ontwikkeling van kinderen centraal.

Uitdagend

Wij creëren volop kansen voor kinderen en bieden hen uitdaging. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als ze zich emotioneel vrij en vertrouwd voelen, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. De pedagogisch medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen op de locatie, door met persoonlijke aandacht en respect naar kinderen te kijken en in te spelen op hun interesses en behoeften.

Aansluiting

Aan de hand van een volgsysteem KOR ( kind observatie en registratie) is te zien hoe een kind zich ontwikkelt en waar het eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer een kind doorstroomt naar groep 1 wordt er door de mentor van het kind een overdrachtsformulier ingevuld en wordt dit met ouders in een gesprek besproken.