3.8 Kinderraad

Op Magenta vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen een eigen mening te vormen en daarop actie te kunnen ondernemen. Door een kinderraad te vormen, leren de leerlingen dat ze in hun directe omgeving iets kunnen veranderen. De leden van de kinderraad leren daarnaast op te komen voor de belangen van de eigen klas, hun mening te geven, samen te discussiëren over een onderwerp, verantwoordelijkheid te dragen, leiding te geven en te notuleren.

Van elkaar leren

Wij leren ook van de kinderen. Via de kinderraad weten we nog beter wat er in de kinderen omgaat. Ze hebben bovendien een frisse, originele kijk op de wereld om hun heen. De leden (kinderen) leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en uiten wat er in hun omgaat. De kinderraad bestaat uit een groep scholieren die meedenkt over allerlei zaken die te maken hebben met de kinderen op onze school. De kinderraad mag activiteiten bedenken en organiseren.

Met elkaar doen

Ook mogen zij over bepaalde zaken meedenken met de organisatie. Hierbij vertegenwoordigen zij dan de kinderen uit hun eigen klassen. Zo bedenken zij bijvoorbeeld waar de klas naartoe kan gaan met schoolreisje, hoe carnaval gevierd kan worden of met welke oplossingen pesten tegengegaan kan worden.

Verkiezing

Elk nieuw schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad gekozen. De leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Om zichzelf te promoten, houden zij een korte presentatie in hun groep waarin zij toelichten waarom de klas juist hem of haar moet kiezen. Op deze manier wordt er uit elke groep een vertegenwoordiger gekozen. Het stemmen gebeurt jaarlijks rond of op Prinsjesdag. De kinderen gaan dan allemaal naar de stembus waar zij op officiële wijze stemmen met een rood potlood. 

Vergadering

De gekozen vertegenwoordigers praten met de kinderen in hun klas over de punten die besproken gaan worden in de vergadering van de kinderraad. Zo kunnen zij tijdens deze vergadering de mening van hun klas vertegenwoordigen. Voor elke vergadering maakt één leerling een agenda van de bespreekpunten. Dit kunnen activiteiten en vieringen zijn die op Magenta georganiseerd moeten gaan worden, maar ook punten die vanuit de groepen worden ingebracht. Bijvoorbeeld als een groep een idee heeft over een actie. De vertegenwoordigers van de klassen brengen deze punten dan in de vergadering in. Zoals bij een echte vergadering worden er ook notulen gemaakt.