4.8.2 Starten op IKC Magenta: Hoera, uw kind is 4 jaar!

We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal of kinderdagopvang naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden kunnen de kinderen ter kennismaking een aantal dagdelen meedraaien in groep 1. De dagen worden in overleg met de leerkrachten van groep 1 afgesproken. Toelating op school vindt in de regel als volgt plaats: voor kinderen die voor 1 juni 4 jaar worden, op de maandag na de vierde verjaardag. Kinderen die na 1 juni van het betreffende schooljaar 4 jaar worden, komen op de eerste maandag na de zomervakantie op school. In principe is een kind met een extra ondersteuningsbehoefte van harte welkom bij ons op school. Bij elke aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zal Magenta per situatie bekijken of deze leerling geplaatst kan worden bij ons. Het toelatingsbeleid is vastgelegd in een document en is op het IKC in te zien.