4.8.2 Starten op IKC Magenta: Hoera, uw kind is 4 jaar!

Een bijzondere periode is aangebroken, zowel voor u als ouders als voor uw kind. Uw kind gaat bijna naar de basisschool! Als u IKC Magenta heeft uitgekozen voor uw kind, is het belangrijk dat u uw kind bij ons inschrijft. Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij ons. We hebben ook een kopie nodig van een document waar het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind op staat. Dit moet in principe een kopie van een geldig legitimatiedocument zijn.

We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal of kinderdagopvang naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden kunnen de kinderen ter kennismaking een aantal dagdelen meedraaien in groep 1. De dagen worden in overleg met de leerkrachten van groep 1 afgesproken. Toelating op school vindt in de regel als volgt plaats: voor kinderen die voor 1 juni 4 jaar worden, op de maandag na de vierde verjaardag. Kinderen die na 1 juni van het betreffende schooljaar 4 jaar worden, komen op de eerste maandag na de zomervakantie op school. In principe is een kind met een extra ondersteuningsbehoefte van harte welkom bij ons op school. Bij elke aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zal Magenta per situatie bekijken of deze leerling geplaatst kan worden bij ons. Het toelatingsbeleid is vastgelegd in een document en is het IKC in te zien.

Na de inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Eén van de leerkrachten van groep 1 neemt minimaal vier weken voor de 4de verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Zij plant 'wenmomenten' alvast met u in. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de aanpak en de ervaringen van de peuterspeelgroep als uw kind daar naartoe is gegaan. Bij de voorschoolse opvang in de Hof van Twente wordt voor elk kind een overdracht-formulier ingevuld. De inhoud is met de ouders bij het afscheid besproken. Bij inschrijving op ons IKC vragen wij naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind.

Op het moment dat uw kind de wenmomenten heeft meegemaakt en echt naar school gaat, is een aantal dingen belangrijk:

Schooltas

Geef uw kind een schooltas (rugtas), voorzien van naam, mee met iets te eten en te drinken voor de kleine pauze. Fruit is lekker en gezond! Voor tussen de middag heeft uw kind een lunchpakket nodig met een theedoek (om de tafel te dekken). Indien uw kind nog weleens een ongelukje heeft, is het fijn om uw kind schoon ondergoed, schone sokken en een schone broek mee te geven.

Kleding

Doe uw kind kleding aan die het zelf makkelijk kan aan- en uittrekken. Op die manier worden ongelukjes zoveel mogelijk voorkomen en dat is voor uw kind wel zo prettig.

Voorzien van naam

We willen u vragen om tassen, jassen, schoeisel, drinkbekers, bakjes en broodtrommels te voorzien van naam. Dit voorkomt het kwijtraken van spullen en bovendien is het makkelijk bij het uitdelen ervan.

Afscheid nemen

Maak het moment van afscheid niet te lang! Neem op dat moment duidelijk afscheid. Voor veel kinderen is het prettig om dit moment voorbereid te zijn. U kunt thuis vertellen hoe dit moment zal verlopen wat het kind van u kan verwachten. Sommige kinderen hebben veel moeite met het afscheid nemen maar vaak zien we dat kinderen snel weer bijkomen nadat ouders weggaan. Vraag de leerkracht gerust om hulp bij het afscheid nemen als u dat wenst.

Papa! Mama!

Na zo’n spannende dag is er maar één gezicht dat uw kind wil zien! Mama of papa, natuurlijk. Sta liever 10 minuten te vroeg voor de deur dan één minuut te laat. Die ene minuut is heel belangrijk voor uw kind.

Uiteraard begrijpen we dat zo'n eerste schooldag ook voor u als ouder een spannend moment is. U mag altijd bellen om te vragen hoe het gaat.