IKC-gids
Categorieën:
Zoeken:

02 - Waar we voor staan

Voor ieder mens geldt dat hij het beste functioneert als hij zich op z’n gemak voelt, zich geaccepteerd en gewaardeerd weet. Voor een kind dat in ontwikkeling is, geldt dat des te meer.

De inhoud van het onderwijs op Nederlandse basisscholen staat voor het grootste deel nauwkeurig omschreven in de Wet op het Primair Onderwijs. Daar worden alle verplichte leer- en vormingsgebieden opgesomd. Die inhoud verschilt dus ook niet veel per school. Waarin scholen zich echter wel van elkaar onderscheiden, is de manier waarop dat onderwijs wordt gegeven. Welke methoden worden gekozen en waarom? Op welke onderwerpen wordt meer of minder nadruk gelegd enzovoort.

Het schoolklimaat, de sfeer in de school en in de groep is van groot belang voor de prestaties van het kind. Daarom besteden we daar veel zorg aan. Als de sfeer goed is, zal uw kind met plezier naar school gaan en beter presteren.

De inhoud en kwaliteit van de kinderopvang staat voor het grootste deel nauwkeurig omschreven in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang; “verantwoorde kinderopvang is het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.” Het pedagogisch beleid vormt het startpunt van de werkwijze en is het hart van de organisatie, u kunt deze vinden op de website www.kinderopvanghofvantwente.nl .Met het pedagogische beleid wil Kinderopvang Hof van Twente het aanbod binnen de kinderopvang zichtbaar maken, zodat ouders en kinderen, bedrijven, overheden en andere betrokkenen weten wat ze mogen verwachten. De organisatie wil op een maatschappelijk betrokken wijze, opvang aanbieden waaronder voor- en buitenschoolse voorzieningen, waarbij talenten van kinderen spelenderwijs worden ontwikkeld en gestimuleerd en ouders de zorg voor kinderen kunnen combineren met arbeid en studie.

2.1 Visie
Geplaatst in 02 - Waar we voor staan
Ontmoet | Ontdek | Ontwikkel
Lees meer
2.2 Talentontwikkeling
Geplaatst in 02 - Waar we voor staan
Talentontwikkeling
Lees meer
2.3 Identiteit
Geplaatst in 02 - Waar we voor staan
Identiteit
Lees meer
2.4 Rots & Water
Geplaatst in 02 - Waar we voor staan
Rots & Water
Lees meer